Salta al contenuto


Moldweb
Moldova Community Italia utilizza cookies. Leggi le Regole privacy per maggiori informazioni. Per rimuovere questo messaggio clicca sul pulsante qui di fianco:    Accetto l'uso dei cookies
  • Login con Facebook Login con Twitter Log In with Google      Accedi   
  • Registrati


  •  


Benvenuto su Moldweb

Immagine Postata Benvenuto su Moldweb. Come puoi vedere, da semplice visitatore del forum non ti è permesso interagire attivamente con la community, di sentirti parte di questo meraviglioso posto, per questo ti invitiamo a registrarti! Registrati subito o fai il login. Immagine Postata
Se poi hai un account Immagine Postata, Immagine Postata, Immagine Postatao Immagine Postata è ancora più facile! Senza registrarti, fai direttamente il login con le tue credenziali Google, Facebook, Twitter o OpenId. Ti aspettiamo online con noi, tu cosa aspetti? Immagine Postata
Guest Message by DevFuse
 

Foto
- - - - -

Provocările și oportunitățile mobilității internaționale a personalului medical

Inviato da Domenico , 03 maggio 2013 · 1674 visualizzazioni

Moldavia Chisinau
În perioada 2-3 mai 2013, Victor Lutenco, Șeful Biroului pentru Relații cu Diaspora, a participat la conferința Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) cu genericul “Dialogul internațional despre politicile publice privind mobilitatea forței de muncă din domeniul sănătății și provocările de recrutare”, organizată în Amsterdam, Olanda. Din delegația Republicii Moldova au mai făcut parte reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (Lilian Moraru), Ministerului Sănătății (Eugenia Berzan) și a Biroului de Țară a Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova (Arcadie Cotruță). Scopul principal al conferinței a fost de a stimula dezbateri asupra mecanismelor eficiente de politici publice pentru facilitarea mobilității internaționale a personalului medical și, în mod special, perfecționarea acordurilor bilaterale între țări în domeniul migrației medicilor și asistentelor medicale, recunoașterea titlurilor educaționale etc..

În cadrul conferinței, Victor Lutenco a ținut o prezentare pe tema “Acorduri Bilaterale. Protecția Socială și Migrația Forței de Muncă” în care a fost desfășurată experiența țării în negocierea și implementarea acestor acorduri, care poate servi ca o practică bună pentru semnarea acordurilor similare în domeniul personalului medical. În mod special a fost punctat că acordurile date au permis o protecție mai eficientă a migranților moldoveni peste hotare, recunoașterea stagiului din RM, transferabilitatea beneficiilor sociale, o mai bună protecție a drepturilor de muncă și sociale, introducerea unor mecanisme controlate de stat a migrației pe perioadă limitată cu reîntoarcere în țară (migrație circulară) care permit o procedură transparentă de recrutare și o reducere semnificativă a costurilor migrației. Printre speakerii și moderatorii conferinței au mai fost: Galina Gulin, Hans Kluge (OMS), Peggy Clark, Christian Wiskow (ILO) și Matthias Wismar (Observatory – PROMeTHEUS).

Delegația Republicii Moldova a desprins câteva concluzii importante în urma participării la această conferință:
- este important de inițiat consultări cu principalele țări de destinație pentru a încheia acorduri bilaterale (inclusiv în baza unor modele propuse de OMS)
- acordurile ar trebuie să prioritizeze procedurile de recunoaștere a titlurilor educaționale și experienței personalului medical din Moldova, dar și mecanismele de angajare a medicilor și asistentelor medicale din Moldova peste hotare, mai ales din rândul celora care deja se află peste hotare
- astfel de acorduri ar putea ajuta mult la combaterea problemei ”irosirii de creieri” cand specialiștii de înaltă calificare din Moldova lucrează în profesii și domenii mult sub nivelul pregătirii lor, pierzînd astfel calificarea obținută inițial
- aceste mecanisme ar permite transfer de cunoștințe și experiență din sistemele de sănătate mai avansate
- este important ca Republica Moldova să dezvolte mecanisme de ”reținere” a personalului medical în țară, ceea ce ar însemna mai ales stimulente și factori de motivare suplimentare în sistemul medicale autohton.

Trackbacks per questi messaggi [ URL del Trackback ]

Non ci sono Trackbacks per questo inserimento