Salta al contenuto


Moldweb
Moldova Community Italia utilizza cookies. Leggi le Regole privacy per maggiori informazioni. Per rimuovere questo messaggio clicca sul pulsante qui di fianco:    Accetto l'uso dei cookies
  • Login con Facebook Login con Twitter Log In with Google      Accedi   
  • Registrati


  •  


Benvenuto su Moldweb

Immagine Postata Benvenuto su Moldweb. Come puoi vedere, da semplice visitatore del forum non ti è permesso interagire attivamente con la community, di sentirti parte di questo meraviglioso posto, per questo ti invitiamo a registrarti! Registrati subito o fai il login. Immagine Postata
Se poi hai un account Immagine Postata, Immagine Postata, Immagine Postatao Immagine Postata è ancora più facile! Senza registrarti, fai direttamente il login con le tue credenziali Google, Facebook, Twitter o OpenId. Ti aspettiamo online con noi, tu cosa aspetti? Immagine Postata
Guest Message by DevFuse
 

Foto
- - - - -

Primele negocieri privind difuzarea produselor audiovizuale autohtone în Grecia și Cipru

Inviato da Domenico , 23 maggio 2013 · 1607 visualizzazioni

Moldavia

În perioada 17-25 mai 2013, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Nicolae Damaschin, Cristina Mîţu şi Iurie Colesnic, efectuează o vizită de lucru în Republica Elenă și Cipru, în cadrul căreia au parte de o serie de întîlniri cu reprezentanții autorităților de reglementare în domeniul audiovizualului, cu membrii asociaţiilor diasporale și cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Elenă, Excelenţa Sa, Valentin Ciumac.

Această vizită este organizată în contextul implementării prevederilor Deciziei CCA nr.15 din 15 februarie 2013. Inițiativa din domeniul audiovizualului se implementează în cooperare cu Biroul pentru Relații cu Diaspora.

Allega immagineScopul vizitei constă în analiza experienţelor interstatale existente în vederea asigurării accesului diasporei moldoveneşti la informaţii şi la produsele audiovizuale autohtone difuzate în Grecia si Cipru, negocierea condiţiilor de retransmisie în spaţiul audiovizual din Grecia şi Cipru a programelor TV realizate în Republica Moldova; evaluarea şi analiza cadrului legislativ; aprecierea perspectivelor de viitor privind tehnicile de comunicare, de retransmisie; realizarea produselor audiovizuale destinate şi cu participarea diasporei moldoveneşti prezente în țările gazdă, cît și stabilirea semnării acordurilor de colaborare interinstituționale.
Programul vizitei include4 şi un set exhaustiv de activităţi practice: întîlniri la nivel de președinți și board, întrevederi cu experţi în domeniu, vizite de documentare şi stabilire a obiectivelor de colaborare pentru viitor în vederea acordării asistenţei adecvate necesităţilor autohtone în domeniu.
În cadrul discuţiilor purtate cu membrii CCA, reprezentanţii comunităţii moldoveneşti stabiliţi în Grecia și Cirpu s-au expus pe marginea lipsei unor surse de informare provenite din ţara noastră şi au confirmat stringenta necesitate de a fi informaţi despre evenimentele din Republica Moldova, precum şi dorinţa de a urmări buletine de ştiri autohtone, talk-show-uri, emisiuni distractive şi cele destinate copiilor.
Vizita de lucru întreprinsă în Republica Elenă și Republica Cipru a reprezentat şi o oportunitate de consolidare a cooperării Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu instituţii media audiovizuale din ţara-gazdă, familiarizarea cu activitatea unor posturi de televiziune şi oportunitatea implementării noilor sisteme informaţionale, tehnologii, soft-uri etc.
Luînd în considerație importanţa colaborării cu autorităţile din domeniul audiovizualului din Grecia si Cipru, vizita efectuată de membrii CCA contribuie considerabil la consolidarea relaţiilor de cooperare, fapt ce va facilita stabilirea unor parteneriate cu autorităţile audiovizuale din alte state europene privind asigurarea accesului cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în afara ţării la serviciile de programe autohtone


Dana Muntean
Consultant Național în Comunicare
Biroul pentru Relații cu Diaspora, Cancelaria de Stat

Trackbacks per questi messaggi [ URL del Trackback ]

Non ci sono Trackbacks per questo inserimento