Salta al contenuto


Moldweb
Moldova Community Italia utilizza cookies. Leggi le Regole privacy per maggiori informazioni. Per rimuovere questo messaggio clicca sul pulsante qui di fianco:    Accetto l'uso dei cookies
  • Login con Facebook Login con Twitter Log In with Google      Accedi   
  • Registrati


  •  


Benvenuto su Moldweb

Immagine Postata Benvenuto su Moldweb. Come puoi vedere, da semplice visitatore del forum non ti è permesso interagire attivamente con la community, di sentirti parte di questo meraviglioso posto, per questo ti invitiamo a registrarti! Registrati subito o fai il login. Immagine Postata
Se poi hai un account Immagine Postata, Immagine Postata, Immagine Postatao Immagine Postata è ancora più facile! Senza registrarti, fai direttamente il login con le tue credenziali Google, Facebook, Twitter o OpenId. Ti aspettiamo online con noi, tu cosa aspetti? Immagine Postata
Guest Message by DevFuse
 

Foto
- - - - -

Diaspora în Programul de Guvernare al Coaliției Pro-Europene

Inviato da Domenico , 31 maggio 2013 · 1881 visualizzazioni

Moldavia Moldova Politica
Vă comunicăm că astăzi s-a semnat un nou acord de Coaliție, s-a format o nouă majoritate parlamentară, s-a constituit un nou guvern pro-European în frunte cu Prim-Ministrul Iurie LEANCĂ și a fost adoptat un nou Program de Guvernare.
În comparație cu programele precedente, acest program de guvernare include mai amplu diaspora în toate aspectele dezvoltării sociale, economice și culturale ale Republicii Moldova, menționînd-o în multe capitolele prioritare.
Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” oferă cadrul politicilor de guvernare a Republicii Moldova pentru perioada de 1,5 ani rămasă pînă la alegerile parlamentare ordinare.
În cele ce urmează Vă prezentăm un extras cu acțiunile care ne vizează direct și care vor constitui baza funcționării noastre în ce va urma, inclusiv pe partea de planificare strategică în cadrul BRD: Integrarea europeană şi politica externă

· Consolidarea cadrului instituţional necesar pentru promovarea eficientă a politicii externe, sporirea interacţiunii cu diaspora şi protejarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi cu traiul permanent peste hotare;

· Elaborarea unei ample politici de stat pentru susţinerea diasporei;

· Fortificarea Biroului pentru relaţii cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat în scopul realizării unei comunicări şi conexiuni mai strînse dintre Guvern şi diasporă, coordonării politicilor guvernamentale pentru diasporă şi maximizării contribuţiei diasporei la dezvoltarea Republicii Moldova;

· Intensificarea dialogului bilateral cu statele în care există o prezenţă majoră a diasporei şi semnarea acordurilor de protecţie socială a acestora, dar şi în alte domenii, precum sănătatea, educaţia etc.

Politici economice şi financiare

· Mobilizarea potenţialului diasporei în efectuarea investiţiilor şi motivarea investitorilor străini de a veni pe piaţa din Republica Moldova;

· Intensificarea cooperării cu exponenţii diasporei în scopul atragerii investiţiilor, cunoştinţelor, experienţei şi bunelor practici în sectorul agroalimentar;

· Facilitarea pentru reprezentanţii diasporei a transportului şi coletăriei.

Politici sociale

· Implementarea programelor de informare, conştientizare şi a serviciilor de consiliere a copiilor rămaşi în ţară ca urmare a migraţiei părinţilor, a părinţilor migranţi, a persoanelor în grija cărora ei rămîn, dar şi a bătrînilor rămaşi fără grijă;

· Consolidarea sistemului naţional de management al migraţiei, asigurarea condiţiilor pentru migraţia legală şi îmbunătăţirea statutului social al lucrătorilor migranţi;

· Realizarea iniţiativelor comune cu statele de destinaţie, preconizate pentru facilitarea reîntoarcerii lucrătorilor migranţi şi reintegrării lor pe piaţa muncii din Republica Moldova, inclusiv în cadrul Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova – Uniunea Europeană;

· Promovarea unui program comprehensiv de reintegrare a lucrătorilor migranţi întorşi de peste hotare, care ar include inclusiv consilierea şi susţinerea în recunoaşterea calificărilor obţinute, redobîndirea calificărilor, iniţierea propriilor afaceri etc.

Liberalizarea spaţiului mediatic şi garantarea libertăţii de exprimare

· Implementarea televiziunii digitale şi crearea oportunităţilor de informare din mai multe surse TV şi radio la nivel internaţional (pentru diasporă), naţional, regional şi local;

· Facilitarea mecanismelor de transmitere către reprezentanţii diasporei a produsului mediatic din Republica Moldova, în scopul menţinerii legăturii cu ţara şi sporirii gradului de informare despre evenimentele din ţară.

Consolidarea societăţii civile

· Susţinerea şi consolidarea societăţii civile din diasporă în scopul asigurării legăturii diasporei cu ţara, participării la procesul decizional şi susţinerii eforturilor de dezvoltare a Republicii Moldova;

· Dezvoltarea conceptului asociaţiilor profesionale, inclusiv în diasporă, pentru promovarea intereselor diferitor grupuri sociale prin implicarea acestora în elaborarea şi monitorizarea politicilor publice, cooperarea cu autorităţile publice de resort.

Educaţie şi cercetare

· Promovarea educaţiei în limba maternă pentru reprezentanţii minorităţilor naţionale şi ai diasporei, inclusiv pentru migranţii de generaţia a doua;

· Perfecţionarea mecanismului şi facilitarea recunoaşterii diplomelor şi calificărilor educaţionale naţionale şi a celor obţinute peste hotare, în scopul asigurării unei mai bune mobilităţi academice şi profesionale, integrării şi reintegrării reprezentanţilor diasporei;

Sănătatea populaţiei

· Promovarea sănătăţii prin consolidarea eforturilor comunităţii orientate spre implementarea unui mod de viaţă sănătos, inclusiv pentru diasporă;

· Asigurarea recunoaşterii titlurilor educaţiei medicale în condiţiile prezenţei unei diaspore numeroase;

· Ajustarea conceptului asigurărilor medicale la condiţiile prezenţei masive a cetățenilor Republicii Moldova peste hotarele ţării.

Administraţie responsabilă şi eficientă

· Dezvoltarea cadrului necesar privind asigurarea introducerii în viitor a votului electronic şi susţinerea formelor de democraţie participativă prin sisteme electronice, inclusiv pentru a asigura implicarea diasporei;

· Promovarea coparticipării diasporei pe parcursul întregului ciclu de programe şi proiecte regionale şi locale;

· Creşterea oportunităţilor de afaceri nonagricole pentru ocuparea forţei de muncă şi creşterea veniturilor în mediul rural prin: sprijinirea creării şi dezvoltării de servicii de agroturism şi oferirea suportului pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi non-agricole în zonele rurale, inclusiv prin implicarea diasporei.

Cultura

· Creşterea numărului programelor cu şi pentru diasporă în vederea păstrării identităţii naţionale, promovării tradiţiilor şi patrimoniului cultural în ţările de destinaţie.


Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) va asigura coordonarea elaborării și implementării politicilor publice cu și pentru diasporă specificate în Programul de Guvernare „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”.

Dana Muntean
Consultant Național în Comunicare
Biroul pentru Relații cu Diaspora, Cancelaria de Stat

Trackbacks per questi messaggi [ URL del Trackback ]

Non ci sono Trackbacks per questo inserimento