Salta al contenuto


Moldweb
Moldova Community Italia utilizza cookies. Leggi le Regole privacy per maggiori informazioni. Per rimuovere questo messaggio clicca sul pulsante qui di fianco:    Accetto l'uso dei cookies
  • Login con Facebook Login con Twitter Log In with Google      Login   
  • Registrati


  •  


Benvenuto su Moldweb

Immagine Postata Benvenuto su Moldweb. Come puoi vedere, da semplice visitatore del forum non ti è permesso interagire attivamente con la community, di sentirti parte di questo meraviglioso posto, per questo ti invitiamo a registrarti! Registrati subito o fai il login. Immagine Postata
Se poi hai un account Immagine Postata, Immagine Postata, Immagine Postatao Immagine Postata è ancora più facile! Senza registrarti, fai direttamente il login con le tue credenziali Google, Facebook, Twitter o OpenId. Ti aspettiamo online con noi, tu cosa aspetti? Immagine Postata
Guest Message by DevFuse
 

Foto
- - - - -

Il settore informatico: quando la Moldova non teme confronti

Moldova Economia News

Discussione archiviata. Non è più possibile intervenire in questa discussione.
Nessuna risposta a questa discussione

#1 CarloP

CarloP

    Rappresentante Moldweb a Chisinau


  • 3602 messaggi
  • Iscritto il: 23-dicembre 08

Inviato 18 febbraio 2013 - 22:57

Interviu cu Iurie Țurcanu, director adjunct la Centrul de Guvernare Electronică

11022013162725.jpg
„Platforma M-Cloud vine să rentabilizeze cheltuielile guvernului și să aducă servicii publice de calitate”

„Cloud Computing" este o noțiune nouă și neclară pentru mulți oameni. Guvernul
de la Chișinău a anunțat că implementează platforma tehnologică comună
„M-Cloud”. Ce beneficii aduce acest sistem instituțiilor publice și
cetățenilor?  


Guvernul a pus în funcțiunea platforma tehnologică comună, cunoscută sub denumirea de M-Cloud,

în scopul eficientizării cheltuielilor pentru consumul de servicii TI. Momentan, în sectorul guvernamental funcționează peste 130 de centre de date care consumă resurse ce depășesc cu mult valoarea pe care o aduc. Platforma „M-Cloud” vine să rentabilizeze cheltuielile guvernului și să consolideze centrele de date într-o formă de gestionare comună. Se reduc simțitor costurile, munca funcționarilor se eficientizează iar, în final, sunt generate servicii publice de calitate.  
Avantajul pe care îl aduce platforma M-Cloud este aplicarea unei noi modalități de aprovizionare cu resurse TI și anume cu servere și capacitate de stocare pentru sistemele informatice ale autorităților publice.

Însușirea esențială a platformei Cloud este autodeservirea, prin intermediul căreia este posibilă solicitarea resurselor în timp record-10 minute- comparativ cu câteva luni cât dura procesul până la
implementarea tehnologiei cloud. Platforma tehnologică aduce mai multe avantaje. Printre acestea: economisirea banilor publici, rapiditate în implementarea soluțiilor TI în Guvern și servicii publice de calitate.  

Infrastructura guvernamentală este pregătită pentru asimilarea platformei tehnologice comune M-Cloud? 
 


Guvernul dispune de o infrastructură de rețea modernă, cu rezerve tehnologice suficiente pentru a conecta și a centraliza sistemeleM-Cloud. Există centre de date care sunt capabile să găzduiască

platforma și echipe de specialiști pregătiți parțial. Vom derula activități de instruire continuă. La acest moment putem spune că Guvernul are o capacitate înaltă la nivel de rețea, la nivel instituțional și la nivel de resurse umane pentru implementarea platformei tehnologice M-Cloud.    

La rândul lor, angajații din instituțiile publice sunt gata să utilizeze M-Cloud?  
Angajații instituțiilor publice vor urma o serie de cursuri, așa cum am menționat, pentru a învăţa cum
să utilizeze platforma. Evident, ei nu vor fi lăsați fără ajutor sau informaţii. O componentă importantă
a procesului de e-Transformare este consolidarea capacității umane în sectorul public. Platforma va
fi simplu de utilizat, deoarece sarcini tehnologice complexe vor fi delegate echipei de profesioniști
care o va gestiona. Noi, de obicei, nu ne întrebăm unde se află serverul de postă electronică al Gmail, care de fapt se află într-un cloud. Nu ne interesează cine îl administrează atâta timp cât suntem satisfăcut de utilizarea acestui serviciu. Exact în acest mod va fi folosită şi platforma M-Cloud de către angajaţii publici. Dacă ei sunt obișnuiți cu utilizarea instrumentelor moderne de comunicare și schimb de informații și documente, de exemplu prin intermediul poştei electronice, atunci utilizarea platformei nu va ridica probleme. 

Care sunt etapele implementării platformei M-Cloud?  
Aplicarea în practică  a platformei M-Cloud se va produce în trei etape. Prima se finalizează deja şi constă în aplicarea la modul practic a Cloud-ului, adică Guvernul și-a propus și a realizat instituirea,
elaborarea și dezvoltarea unui mediu de Cloud privat pe interior, care satisface necesitățile majorității autorităților publice centrale. De ce majorității? De fapt, noi avem potențial să cuprindem toate
autoritățile publice cu sisteme informatice, doar că anumite instituţii au un caracter specific de activitate. Iată de ce acestea nu pot fi luate în calcul, cum este, de exemplu, Serviciul Stare Exceptională, care trebuie să aibă o infrastructură separată , deși și aceste instituții pot beneficia, desigur, de unele servicii din M-Cloud. Marea majoritate a autorităților publice poate însă migra în întregime în M-Cloud și lucrul acesta se realizează în prima etapă.
Etapa a doua reprezintă extinderea Cloud-ului, numită ”M-Cloud faza doi”. Extinderea va avea loc prin edificarea unui nou centru de date, cu suportul partenerilor din sectorul privat sub o formulă de parteneriat public- privat. Pentru etapa a doua ducem tratative cu o echipă de experți de la Banca Mondială în vederea implicării în acest parteneriat a unor giganți din lumea Cloud Computing-ului mondial, precum Amazon, Rackspace și Google. Acest ”Cloud- faza doi” ar putea deveni în scurt
timp un centru de date de importanță regională pentru Republica Moldova.
Cu o anumită suprapunere cu primele două etape, va derula faza a treia, în care va avea loc consolidarea centrelor de date. Cele peste 130 de centre de date vor fi aduse la un număr rezonabil pentru sectorul guvernamental al Republicii Moldova, 9-10 centre bine echipate, cu personal instruit și pregătit, astfel încât să asigure servicii de calitate.  

În perioada 11-15 februarie, Centrul de
Guvernare Electronică organizează „Săptămâna Cloud Computing în Guvern”.
Care este scopul acestui eveniment?  

Scopul acestui eveniment este de a promova platforma în rândurile autorităților publice centrale și în rândurile partenerilor din sectorul privat. De asemenea, ne propunem să facem schimb de experiență între statele avansate în domeniu și cele care doar încep trecerea la tehnologiile de Cloud Computing. Sectorul privat va veni cu descrieri de produse orientate exclusiv pe mediul de Cloud. Acestea, odată achiziționate, pot aduce eficiență și plus-valoare sistemului M-Cloud. Scopul final al evenimentului este de a populariza Cloud Computing-ul atât în sectorul guvrnamental, cât și în sectorul privat.  

 
Experții străini prezintă la eveniment vor demonstra practica țărilor avansate în
domeniul cloud. De la cine învață Guvernul moldovean la acest capitol?
 
Guvernul învață de la cei care au un cuvânt tare de spus în domeniul TI, precum și cei care au o practică bună în guvernare. Cloud Computing este o tehnologie care schimbă în bine modul de prestare a serviciilor. Respectiv, învățăm, în mare parte, de la cei care pot guverna eficient
și pot oferi servicii publice de calitate. De exemplu, Republica Moldova este susţinută de Comisia Europeană în contextul politicilor de implementare a tehnologiei de M-Cloud și de Regatul Unit al Marii
Britanii, care este un stat cu tradiții în aplicarea tehnologiilor moderne în sectorul public. Totodată Banca Mondială consideră Republica Moldova un model demn de urmat în contextul implementării tehnologiei de Cloud Computing.  

Soluția “Cloud Computing-M-Cloud”, implementată de Guvernul Republicii Moldova, a câștigat premiul internaţional  “Best Cloud Project in Central & Eastern Europe”. În
înseamnă acest premiu pentru executivul moldovean?  

Acest premiu înseamnă, în primul rând, pentru noi – tehnologiștii din Guvern – o validare a modelului de implementare ales dar și o responsabilitate pentru toate inițiativele tehnologice realizate în cadrul guvernului. Distincția aduce totodată recunoștința comunității de specialitate și deschiderea organizațiilor internaționale în susținerea acelor procese de e-Transformare, pe care le-a lansat executivul. Toate acestea motivează Guvernul, o dată în plus, să asigure dezvoltarea continuă a serviciilor publice de calitate prin utilizarea celor mai moderne tehnologii.