Salta al contenuto


Moldweb
Moldova Community Italia utilizza cookies. Leggi le Regole privacy per maggiori informazioni. Per rimuovere questo messaggio clicca sul pulsante qui di fianco:    Accetto l'uso dei cookies
 • Login con Facebook Login con Twitter Log In with Google      Login   
 • Registrati


 •  


Benvenuto su Moldweb

Immagine Postata Benvenuto su Moldweb. Come puoi vedere, da semplice visitatore del forum non ti è permesso interagire attivamente con la community, di sentirti parte di questo meraviglioso posto, per questo ti invitiamo a registrarti! Registrati subito o fai il login. Immagine Postata
Se poi hai un account Immagine Postata, Immagine Postata, Immagine Postatao Immagine Postata è ancora più facile! Senza registrarti, fai direttamente il login con le tue credenziali Google, Facebook, Twitter o OpenId. Ti aspettiamo online con noi, tu cosa aspetti? Immagine Postata
Guest Message by DevFuse
 

Foto

Nuovi poteri ...... antichi vizi


Discussione archiviata. Non è più possibile intervenire in questa discussione.
1 risposta a questa discussione

#1 Rick

Rick

  Advanced Member


 • 17668 messaggi
 • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 21 dicembre 2009 - 14:17

Nuovi poteri .... antichi vizi

CCA a acordat unui post de radio a partidului lui Filat
CCA a acordat unui post de radio a partidului lui Filat frecvenţe pentru emisie în aproape toată ţara
Prin discursul său la Congresul Partidului Liberal Democrat din Moldova, care a avut loc la 19 decembrie, directorul postului de radio “Vocea Basarabiei“, Veaceslav Ţâbuleac, a explicat succesul de care s-a bucurat acest post de radio în obţinerea frecvenţelor în majoritatea regiunilor din ţară.

La Congres s-a aflat că directorul postului de radio “Vocea Basarabiei“, Veaceslav Ţâbuleac, este de fapt activistul partidului condus de premierul Filat.

Postul de radio “Vocea Basarabiei“ care este condus de un liberal-democrat, a obţinut printr-o decizie a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, din 13 octombrie, unsprezece frecvenţe, astfel încât emisia acestui post de radio a acoperit majoritatea localităţilor din Moldova.

“Vocea Basarabiei“ mai pretinde asupra a încă 17 frecvenţe. Anterior, Veaceslav Ţâbuleac a declarat că reţeaua de acoperire a întregului teritoriu al Moldovei este deja construită şi echipa urmează să instaleze câte un emiţător şi o antenă în orice localităţi unde solicită frecvenţele.

La momentul difuzării ştirii, preşedintele CCA, Gheorghe Gorincioi, nu a fost de găsit pentru a confirma dacă decizia CCA a fost influenţată de apartenenţa acestui post de radio la guvernarea Filat.

În afară de postul de radio “Vocea Basarabie“, din holdingul media al premierului Vladimir Filat mai fac parte cotidianul “Timpul“, condus de tatăl prim-vicepreşedintelui PLDM, portalul “Stireazilei.md“, şi un influent post TV privat. În afară de această, persoana din anturajul lui Flat a fost numită recent la conducerea filialei moldoveneşti a companiei teleradio internaţionale “MIR“, care este finanţată din bugetul public.
Allega File  Resource.jpg   24,99K   1 Numero di downloads

ACC has granted a radio of Filat’s party the frequencies for broadcasting almost all over the country
In his speech to the Congress of the Liberal Democratic Party of Moldova, held on December 19, the director of radio station "Vocea Basarabiei” [Voice of Bessarabia], Veaceslav Ţâbuleac, explained the achievements reached by this radio by getting the frequencies in most of the regions of the country.

It was found out during the Congress that the director of radio station "Vocea Basarabiei”, Veaceslav Ţâbuleac, is actually an activist of the party headed by Prime minister Filat.

The radio station “Vocea Basarabiei", which is headed by a liberal-democrat, was granted, through a decision of the Audiovisual Coordinating Council of October 13, eleven frequencies, so that this radio is covering most of localities in Moldova.

“Vocea Basarabiei” claims additional 17 frequencies. Earlier, Veaceslav Ţâbuleac said that the network covering the entire territory of Moldova is already set up and the team has to install a transmitter and an antenna in every locality for which the frequencies are being claimed.

At the moment of this news editing, the ACC chairman, Gheorghe Gorincioi, was not found to confirm whether the ACC's decision was influenced by the fact that this radio station belongs to Filat governance.

Besides the radio "Vocea Basarabiei”, the media holding of the Prime minister Vladimir Filat also includes the daily "Timpul” [Time], led by the father of LDPM deputy chairman, the portal “Stireazilei.md” and an influential private TV channel. Moreover, a person from Filat’s entourage was recently appointed to the leadership position in Moldovan branch of the international TV & Radio company "MIR", which is financed from public budget.


#2 Rick

Rick

  Advanced Member


 • 17668 messaggi
 • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 21 dicembre 2009 - 14:35


CCA refuză să comenteze eliberarea frecvenţelor pentru resursele media ale partidului condus de Vladimir Filat


Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Gheorghe Gorincioi, a refuzat să comenteze eliberarea frecvenţelor, care se extind pe cea mai mare parte a teritoriului Moldovei, pentru postul de radio “Vocea Basarabiei“ – unul din resursele media ale partidului condus de Premierul, Vladimir Filat.

Întrebat de agenţia OMEGA dacă există vreo legătură între eliberarea de către CCA a unui număr considerabil de frecvenţe pentru postul de radio “Vocea Basarabia“ şi faptul că directorul acestui post de radio, Veaceslav Ţâbuleac, este unul din activiştii PLDM, Gorincioi a menţionat că “noi nu eliberăm (frecvenţe – n.r.) pe criterii politice şi nu trebuie să ne atrageţi în astfel de dispune politice“, accentuând că “această chestiune nu intră în competenţa Consiliului Coordonator“.

În acelaşi timp, preşedintele CCA a refuzat să spună dacă a cunoscut faptul că Ţâbuleac, fiind director la “Vocea Basarabiei“ este şi activist al Partidului Liberal Democrat, care este formaţiunea de guvernământ în Moldova.

În cadrul congresului PLDM, care a avut loc la 19 decembrie curent, directorul postului de radio “Vocea Basarabiei“, Veaceslav Ţâbuleac, care este şi activist al PLDM a explicat care este secretul succesului acestui post de radio, pentru care CCA a eliberat frecvenţe pe aproape întreg teritoriul ţării. Printr-o decizi a CCA din 13 octombrie curent, postul de radio “Vocea Basarabiei“ a obţinut 11 frecvenţe, asigurând astfel acoperire pe cea mai mare parte a Moldovei. Anterior, Veaceslav Ţâbuleac a declarat că reţeaua de acoperire pentru tot teritoriul ţării este deja pregătită, iar compania urmează să monteze doar câte un difuzor şi antenă în orice localitate a ţării, pentru acest lucru urmând să fie eliberate frecvenţe.

КСТР отказался комментировать выделение частот медиа-ресурсу партии Филата
Председатель Координационного совета по телерадиовещанию Георгий Горинчой отказался прокомментировать факт выделения частот для вещания на большей части территории Молдовы медиа-ресурсу партии Филата, радиостанции «Вочя Басарабией».

Отвечая на вопрос агентства OMEGA о том, есть ли связь между выделением КСТР большего количества частот радиостанции «Вочя Басарабией» и тем фактом, что директор данного СМИ Вячеслав Цыбуляк является активистом ЛДПМ, Горинчой заявил, что «мы не выдаем (частоты, - прим. ред.) по политическим критериям и не надо втягивать нас в такие политические дрязги», подчеркнув, что «этот вопрос не входит в компетенцию координационного совета».

В то же время, председатель КСТР отказался ответить на вопрос, был ли известен ему тот факт, что Цыбуляк, будучи директором «Вочя Басарабией» является одновременно и активистом правящей в Молдове либерально-демократической партии.

19 декабря на съезде Либерально-демократической партии Молдовы, директор радиостанции «Вочя Басарабией», являющийся активистом ЛДПМ, объяснил секрет успеха этого СМИ, которому Координационный Совет по телерадиовещанию выделил частоты в большинстве регионов страны. Решением КСТР от 13 октября радиостанции «Вочя Басарабией» были выделены одиннадцать частот, обеспечив, таким образом, этой радиостанции покрытие большей части территории Молдовы. Примечательно, что «Вочя Басарабией» претендует еще на 17 частот. Ранее, Вячеслав Цыбуляк заявлял, что сеть покрытия всей территории Молдовы уже построена, а предприятию лишь предстоит установить по одному передатчику и антенне в любом населенном пункте, на который запрашивается частота.