Salta al contenuto


Moldweb
Moldova Community Italia utilizza cookies. Leggi le Regole privacy per maggiori informazioni. Per rimuovere questo messaggio clicca sul pulsante qui di fianco:    Accetto l'uso dei cookies
 • Login con Facebook Login con Twitter Log In with Google      Login   
 • Registrati


 •  


Benvenuto su Moldweb

Immagine Postata Benvenuto su Moldweb. Come puoi vedere, da semplice visitatore del forum non ti è permesso interagire attivamente con la community, di sentirti parte di questo meraviglioso posto, per questo ti invitiamo a registrarti! Registrati subito o fai il login. Immagine Postata
Se poi hai un account Immagine Postata, Immagine Postata, Immagine Postatao Immagine Postata è ancora più facile! Senza registrarti, fai direttamente il login con le tue credenziali Google, Facebook, Twitter o OpenId. Ti aspettiamo online con noi, tu cosa aspetti? Immagine Postata
Guest Message by DevFuse
 

Foto

Panico A Chisinau


Discussione archiviata. Non è più possibile intervenire in questa discussione.
76 risposte a questa discussione

#41 Danza

Danza

  Mamma Moldweb


 • 4420 messaggi
 • Iscritto il: 03-ottobre 05

Inviato 08 giugno 2009 - 14:49

La situazione dell'efficienza bancaria nel I trimestre del 2009

un'analisi fatta pubblica il 18.05.2009 dall'Agenzia di rating "Estimator-VM" Srl

ecco i risultati:

Allega File  top_rating.jpg   792,87K   3 Numero di downloadsNote:
ROS = utile netto / utili totali * 100%
ROE (return on equity) = utile netto / capitale azionario medio * 100%
Rotazione degli attivi = Utili totali / Attivo totale medio


fonte: Financial Expertaltro che fallita la VB ;)

Messaggio modificato da Danza il 08 giugno 2009 - 14:50


#42 Danza

Danza

  Mamma Moldweb


 • 4420 messaggi
 • Iscritto il: 03-ottobre 05

Inviato 08 giugno 2009 - 15:20

Comunicato ufficiale dell'InvestPrivatBank

(RO)
Pentru nimeni nu mai constituie o noutate faptul că la nivel mondial este declanşată o criză globală fără precedent, care a afectat deja mai multe sectoare, inclusiv cel financiar-bancar.

Actualmente Banca Comercială "INVESTPRIVATBANK" S.A. are de înfruntat anumite provocări generate în mod obiectiv de către actualul proces de recesiune, în speţă deteriorarea lichidităţii pe pieţele interbancare şi a calităţii portofoliului de credite cu consecinţe în afectarea disponibilului de lichidităţi. Pe acest fundal au început să apară în ultima vreme o serie de zvonuri şi interpretări hazardate, inclusiv pe unele pagini de internet anonime, fiind comise şi cîteva acţiuni pripite la adresa Băncii noastre de către anumite instituţii respectabile (ca, bunăoară, cazul cu Întreprinderea „Infocom”, consecinţa fiind desfacerea de către Bancă a contractului de cooperare cu respectiva instituţie), care au trezit o oarecare neîncredere faţă de Bancă, ba chiar şi o falsă percepere că Banca s-ar afla în regim de lichidare.

Toate cele specificate mai sus au condus la cote exagerate de retragere a depozitelor, inclusiv înainte de termen, şi, respectiv, la o insuficienţă temporară de lichiditate, îndeosebi în valută străină. Cazurile relatate de către unele medii de informare privind întîrzierile la plata depozitelor au fost generate în principal de acei clienţi care au dat curs unor zvonuri nefondate, grăbindu-se să-şi retragă masiv depozitele înainte de termen.

O agravare în plus s-a datorat şi actualului declin economic ce a provocat întîrzieri la returnarea creditelor oferite de către Bancă. Astfel a fost perturbat grav planul de returnare a depozitelor în termenele prestabilite. Bunăoară, în ultimele două luni Banca a eliberat depozite în mărime de 250 milioane lei, ceea ce constituie circa 25% din totalul de depozite atrase. Trebuie să amintim că una din principalele cauze care a stat la baza problemelor băncilor din SUA a fost retragerea precipitată a depozitelor pe baza unor zvonuri neîntemeiate, ştiut fiind că nici o bancă din lume nu poate face faţă unor astfel de ieşiri nejustificate economic de numerar, într-un interval de timp extrem de scurt.

Situaţia descrisă mai sus ne-a determinat să distribuim acest comunicat prin care dorim să contracărăm răspîndirea continuă de zvonuri la adresa Băncii, dar şi să asigurăm clienţii noştri şi opinia publică de faptul că administraţia B.C. "INVESTPRIVATBANK" S.A. depune eforturile necesare pentru a depăşi situaţia de moment. Măsurile de remediere a situaţiei curente întreprinse de Bancă sînt orientate în special pe asigurarea cu cantităţi necesare de mijloace băneşti pentru a satisface cerinţele şi necesităţile clienţilor noştri, pe reducerea şi optimizarea cheltuielilor operaţionale şi spre parteneriate strategice cu organizaţii şi instituţii financiare atît din ţară, cît şi de peste hotarele ei. Ceea ce ne inspiră un plus de încredere în şansa de a depăşi situaţia actuală este posibilitatea de a conta pe sprijinul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), care deja a luat o serie de măsuri întru susţinerea Băncii noastre şi a sistemului bancar în ansamblu.

În final, apelăm la toţi clienţii Băncii să dea dovadă de bună înţelegere a realităţilor de moment, să nu dea curs zvonurilor şi să nu se lase angrenaţi în acţiuni improprii generate de vîlva recentă.

De asemenea, adresăm scuzele de rigoare acelor clienţi care întîmpină temporar dificultăţi în relaţiile cu Banca, asigurîndu-i că B.C. "INVESTPRIVATBANK" S.A. le rămîne în continuare un partener de încredere, capabil să-şi respecte cuvîntul pînă la capăt.


------------

(RU)

Ни для кого не секрет, что беспрецедентный глобальный кризис затронул ряд секторов, в том числе банковский и финансовый. И в настоящее время у "Инвестприватбанка" возникли некоторые проблемы из-за нынешнего экономического спада - ухудшения ликвидности на межбанковском рынке и качества кредитного портфеля, что сказалось на ликвидности.

На этом фоне в последнее время стали появляться различные слухи, в том числе, на некоторых анонимных сайтах в интернете. Также некоторые солидные структуры совершили поспешные действия по отношению к "Инвестприватбанку", в частности, предприятие "Инфоком", с которым банк в итоге расторг договор о сотрудничестве.

Все это вызвало определенное недоверие к банку и даже ложному представлению о том, что банк находится в процессе ликвидации. Все вышесказанное привело к массовому оттоку депозитов, в том числе, досрочно, и, соответственно, к временному недостатку ликвидности, особенно в иностранной валюте.

Как отмечается в сообщении "Инвестприватбанка", с задержками выплат по вкладам столкнулись, в основном, клиенты, которые поддались слухам и поспешили снять свои вклады раньше срока. Кроме того, из-за нынешнего экономического спада произошли задержки в погашении кредитов, предоставляемых банком.

Таким образом, были серьезно нарушены сроки по возвращению депозитов. За последние два месяца "Инвестприватбанк" выдал вкладов на сумму 250 млн. леев, что составляет около 25% от общего объема депозитов. В банке напоминают, что одной из главных причин банковского кризиса в США стало досрочное снятие вкладов на почве необоснованных слухов, при том, что ни один банк в мире не может справиться с массированным выводом наличности в такой короткий период. "Инвестприватбанк" заявил о намерении противодействовать распространению слухов о банке, заверив клиентов и общественность, что администрация банка принимает усилия, необходимые для преодоления сложившейся ситуации.

Меры по улучшению ситуации в банке, в частности, направлены на обеспечение необходимого объема наличности для удовлетворения потребностей клиентов, на снижение и оптимизацию операционных расходов, на стратегическое партнерство с организациями и финансовыми учреждениями как внутри страны, так и за рубежом.

"Инвестприватбанк" отмечает и возможность рассчитывать на поддержку Нацбанка Молдовы, который уже принял ряд мер для поддержки банка и всей банковской системы страны в целом. "Инвестприватбанк" призвает всех своих клиентов проявить понимание реалий текущего момента, не поддаваться слухам и воздержаться от действий, вызванных недавним ажиотажем.

"Инвестприватбанк" приносит извинения своим клиентами за временные трудности в отношениях с банком, заявив, что остается надежным партнером, способным выполнять свои обещания.

#43 Fabrizio

Fabrizio

  Advanced Member


 • 2960 messaggi
 • Iscritto il: 30-agosto 05

Inviato 08 giugno 2009 - 19:22

In barba alla sfiducia dei corvi neri :lol3:

E ti viene da ridere????

#44 badica

badica

  L'addetto stampa


 • 7636 messaggi
 • Iscritto il: 21-agosto 05

Inviato 09 giugno 2009 - 08:57

Ma ..... direi che è assai + solida Mobiasbanca"


Parlavo delle banche citate nel topic

#45 ielena

ielena

  Member


 • 18 messaggi
 • Iscritto il: 18-maggio 09

Inviato 09 giugno 2009 - 10:10

Allarmata da queste notizie da panico, l'altro ieri ho mandato mia sorella alla Victoria Bank per ritirare tutti i miei soldi e trattandosi di valuta in euro è riuscita a ritirare la metà subito e per l'altra metà è passata oggi.

Il che dimostra che le persone che scrivono dovrebbero prima verificare per bene le cose e poi raccontarle.

Victoria Bank di fatto è già fallita...qualcuno ha scritto..

E come mai mia sorella ha ritirato tutto. Senza problemi. Una sua compagna di università lavora lì e se fatta delle bella risate...

Quanta superficialità in giro...verificate..il panico si semina anche con due parole messe lì e con le persone che per un motivo o per l'altro non hanno possibilità di verificare.

#46 Rick

Rick

  Advanced Member


 • 17668 messaggi
 • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 09 giugno 2009 - 10:16

bene .....

immagino che hai rimesso i soldi in banca :cigar:

#47 Danza

Danza

  Mamma Moldweb


 • 4420 messaggi
 • Iscritto il: 03-ottobre 05

Inviato 09 giugno 2009 - 10:49

..... trattandosi di valuta in euro è riuscita a ritirare la metà subito e per l'altra metà è passata oggi.immagino si trattava di un importo abbastanza considerevole...

quindi...fino qui niente di strano

la regola di chiamare in banca prima per avere la disponibilità di cash vale anche per i tempi "buoni e tranquilli" ;)

#48 uanciutri

uanciutri

  Newbie


 • 7 messaggi
 • Iscritto il: 25-luglio 08

Inviato 09 giugno 2009 - 11:04

Pare che la Victoriabank sia fallita. Ripeto e sottolineo...pare.
.............
Queste sono le voci che circolano.
Saranno vere?


Pare...nella lingua italiana sta per incerto, non sicuro, da verificare.
"Ripeto e sottolineo...pare."
Poi c'è un bel punto di domanda..."Saranno vere le voci che circolano?".
Ielena si è fatta prendere dal panico... perchè non conosce bene la lingua?.
Il panico si scatena proprio in questi casi.

#49 ielena

ielena

  Member


 • 18 messaggi
 • Iscritto il: 18-maggio 09

Inviato 09 giugno 2009 - 11:13

bene .....

immagino che hai rimesso i soldi in banca :cigar:No, in cassetta di sicurezza. In stand by.

#50 Rick

Rick

  Advanced Member


 • 17668 messaggi
 • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 09 giugno 2009 - 11:15

beh , allora non sei diversa da tutti gli altri .

Comunque ..... se vuoi te li tengo io :money:

#51 ielena

ielena

  Member


 • 18 messaggi
 • Iscritto il: 18-maggio 09

Inviato 09 giugno 2009 - 11:19

Pare...nella lingua italiana sta per incerto, non sicuro, da verificare.
"Ripeto e sottolineo...pare."
Poi c'è un bel punto di domanda..."Saranno vere le voci che circolano?".
Ielena si è fatta prendere dal panico... perchè non conosce bene la lingua?.
Il panico si scatena proprio in questi casi.


Sono insegnante di matematica ed anche se non conosco bene l'italiano, faccio quello che posso (vivo in Italia da 8 anni) ma parole così non lasciano dubbi.. "La Victoriabank è fallita di fatto, forse non ufficialmente, ma così mi è stato riferito".

Se chi scrive, come mi sembra, è una persona che reputo attendibile, perchè non dovrei avere panico.


#52 ielena

ielena

  Member


 • 18 messaggi
 • Iscritto il: 18-maggio 09

Inviato 09 giugno 2009 - 11:20

beh , allora non sei diversa da tutti gli altri .

Comunque ..... se vuoi te li tengo io :money:


No caro... presto li riporto in Italia.

#53 Rick

Rick

  Advanced Member


 • 17668 messaggi
 • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 09 giugno 2009 - 11:22

Appunto !

Io sono qui in Italia che ti aspetto ,

anzi .....che "gli" aspetto

Immagine Postata

Messaggio modificato da Rick il 09 giugno 2009 - 11:25


#54 ielena

ielena

  Member


 • 18 messaggi
 • Iscritto il: 18-maggio 09

Inviato 09 giugno 2009 - 11:43

Appunto !

Io sono qui in Italia che ti aspetto ,

anzi .....che "gli" aspetto

Immagine PostataLei...

Allega File

 • Allega File  PAPA_1.jpg   140,39K   2 Numero di downloads


#55 Rick

Rick

  Advanced Member


 • 17668 messaggi
 • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 09 giugno 2009 - 12:10

Immagine Postata

Ma tu non sei Elena la cuoca ?!?!?!


Messaggio modificato da Rick il 09 giugno 2009 - 12:10


#56 ielena

ielena

  Member


 • 18 messaggi
 • Iscritto il: 18-maggio 09

Inviato 09 giugno 2009 - 13:35

Immagine Postata

Ma tu non sei Elena la cuoca ?!?!?!Certo. Sono già così famosa ?

#57 Polifemo

Polifemo

  Advanced Member


 • 1506 messaggi
 • Iscritto il: 09-dicembre 06

Inviato 09 giugno 2009 - 13:49

immagino si trattava di un importo abbastanza considerevole...

quindi...fino qui niente di strano

la regola di chiamare in banca prima per avere la disponibilità di cash vale anche per i tempi "buoni e tranquilli" ;)cmq anche in Italia avviene sta cosa, ed avveniva cosi anche quando le cose andavano bene...

#58 nikita

nikita

  Advanced Member


 • 6673 messaggi
 • Iscritto il: 16-agosto 05

Inviato 09 giugno 2009 - 14:14

Sono insegnante di matematica ed anche se non conosco bene l'italiano, faccio quello che posso (vivo in Italia da 8 anni) ma parole così non lasciano dubbi.. "La Victoriabank è fallita di fatto, forse non ufficialmente, ma così mi è stato riferito".

Se chi scrive, come mi sembra, è una persona che reputo attendibile, perchè non dovrei avere panico.


Invece il messaggio che ho scritto lasciavano moltissimi dubbi! Mi sono limitato a riportare delle "voci", quindi niente di assolutamente certo e l'ho scritto anche molto chiaramente appunto per non ingenerare equivoci.
Ho detto e ripetuto che erano voci, ed ho anche scritto più volte e sottolineato... PARE. Ciò significa che la notizia doveva essere verificata e non presa per assolutamente certa.
La persona che scrive..."mi pare", non è affatto attendibile appunto perchè scrive "mi pare", altrimenti scriverebbe..."La VictoriabanK è fallita" senza aggiungere altro.
Ielena se uno scrive in romeno..." mi separe..." oppure in russo... "kajetza...", sta esprimendo un concetto di cui è assolutamente certo?

Messaggio modificato da nikita il 09 giugno 2009 - 14:16


#59 Polifemo

Polifemo

  Advanced Member


 • 1506 messaggi
 • Iscritto il: 09-dicembre 06

Inviato 09 giugno 2009 - 14:27

Invece il messaggio che ho scritto lasciavano moltissimi dubbi! Mi sono limitato a riportare delle "voci", quindi niente di assolutamente certo e l'ho scritto anche molto chiaramente appunto per non ingenerare equivoci.
Ho detto e ripetuto che erano voci, ed ho anche scritto più volte e sottolineato... PARE. Ciò significa che la notizia doveva essere verificata e non presa per assolutamente certa.
La persona che scrive..."mi pare", non è affatto attendibile appunto perchè scrive "mi pare", altrimenti scriverebbe..."La VictoriabanK è fallita" senza aggiungere altro.
Ielena se uno scrive in romeno..." mi separe..." oppure in russo... "kajetza...", sta esprimendo un concetto di cui è assolutamente certo?certo che sei permaloso forte..

anche io che sono italiano leggendo le tue parole, ho chiamato ed ho detto "nennella vatti a fare un giro in banca e vedi che accade"...

4 pidocchi ci sono conservati, ed onestamente non mi va di fare beneficenza e perderli come il fesso

appurato che la situazione è tranquilla mi sono rasserenato ..

cmq credo che a luglio come scade il vincolo passiamo ai francesi o alla exim

normale che un'utente moldava che forse manco capirà bene tutta tutta la nostra lingua ed i significati delle parole si allarma ...

non trovi ???

Messaggio modificato da Polifemo il 09 giugno 2009 - 14:28


#60 Rick

Rick

  Advanced Member


 • 17668 messaggi
 • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 09 giugno 2009 - 14:37

Certo. Sono già così famosa ?

Puo essere ....può essere

ma in questo caso sono io che ho un particolare fiuto

per le giovani pulzelle


ps: se scopro che sei Carlo ti banno a vita ! :lolu: