Salta al contenuto


Moldweb
Moldova Community Italia utilizza cookies. Leggi le Regole privacy per maggiori informazioni. Per rimuovere questo messaggio clicca sul pulsante qui di fianco:    Accetto l'uso dei cookies
  • Login con Facebook Login con Twitter Log In with Google      Login   
  • Registrati


  •  


Benvenuto su Moldweb

Immagine Postata Benvenuto su Moldweb. Come puoi vedere, da semplice visitatore del forum non ti è permesso interagire attivamente con la community, di sentirti parte di questo meraviglioso posto, per questo ti invitiamo a registrarti! Registrati subito o fai il login. Immagine Postata
Se poi hai un account Immagine Postata, Immagine Postata, Immagine Postatao Immagine Postata è ancora più facile! Senza registrarti, fai direttamente il login con le tue credenziali Google, Facebook, Twitter o OpenId. Ti aspettiamo online con noi, tu cosa aspetti? Immagine Postata
Guest Message by DevFuse
 

Foto

Da Cosa è Fatto Il Pil Moldavo ? Per Il 36 % Da Rimesse Dall’estero !


Discussione archiviata. Non è più possibile intervenire in questa discussione.
Nessuna risposta a questa discussione

#1 Rick

Rick

    Advanced Member


  • 17668 messaggi
  • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 03 dicembre 2007 - 21:19

da cosa è fatto il PIL moldavo ? per il 36 % da rimesse dall’estero !Moldova is the first in the world in terms of share of remittances in the GDP
Moldova and Tajikistan are on the first places in the world in terms of share of remittances in the GDP (36.2%), the World Bank report "Remittance Trends 2007" shows.
The two countries are followed by Tonga with 32.3%, Kirghizia (27.4%), Honduras (25.6%) and Lesotho (24.5%).
According to the WB study, the global volume of remittances in 2007 will reach 240 bn USD compared with 221 bn USD a year before. The WB top puts India on the first place in the world in terms of remittance volume with 27 bn USD expected in 2007 from migrants, followed by China (25.7 bn USD) and Mexico (25 bn USD).
The top ten beneficiary countries of the overseas remittances is completed with Philippines (17 bn USD), France (12.5 bn), Spain (8.9 bn), Belgium (7.2 bn), Germany and UK (by 7 bn USD) and Romania (6.8 bn USD).
According to the statistics of the National Bank of Moldova, Moldovan citizens who work abroad transferred in nine months this year 842.56 mln USD via commercial banks. The volume of remittances exceeds by about 20% the figure reported in 2005.
In the third quarter of the year, about http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/mega_shok.gif% of the remittances were transferred using rapid money transfer systems. The most important operator was Western Union accounting for approximately 50% of remittances, and the biggest amounts were transferred by the Moldovan citizens working in Russia.
Experts say that the increasing trend of the volume of transfers will preserve by the end of this year, being more pronounced in September and December. "Moldovan citizens send more and more money home, in particular, during the last month of summer and on Christmas eve", experts say.
Observers believe that the constant increase of the volume of foreign exchange transferred is the consequence of the growing number of citizens working abroad, their legalization there as well as higher collected wages, in particular for those employed in Russia. According to IMF forecasts, in 2007 the volume of foreign exchange inflows may reach 1.283 bn USD, and in 2008 it may reach 1.411 bn USD.
According to the data provided by the National Statistics Bureau, about 334,000 Moldovan citizens were reported to work abroad at the end of 2006. However, according to some independent experts, the number of Moldovan citizens working abroad outnumbers half a million people.


Republica Moldova este pe primul loc în lume la ponderea remitenţelor în PIB
Republica Moldova şi Tadjikistanul se situează pe primul locul în lume la ponderea remitenţelor în PIB, cu o cotă de 36,2 la sută, arată raportul Băncii Mondiale "Remittance Trends 2007".
Cele două state sunt urmate de Tonga cu 32,3 la sută, Kirghizia - 27,4 la sută, Honduras 25,6 la sută şi Lesoto - 24,5 la sută.
Potrivit studiului BM, volumul global al remitenţelor în 2007 va atinge 240 mlrd USD, faţă de 221 mlrd USD în anul precedent. Clasamentul BM se situează India pe primul loc în lume la volumul remitenţelor cu 27 mlrd USD aşteptaţi în 2007 din partea emigranţilor, urmată de China - 25,7 mlrd USD şi Mexic, cu 25 mlrd USD
Topul primelor zece ţari beneficiare ale sumelor trimise din străinătate este completat de Filipine (17 mlrd USD), Franţa (12,5 mlrd), Spania (8,9 mlrd), Belgia (7,2 mlrd), Germania şi Marea Britanie (câte 7 mlrd USD) şi România cu 6,8 mlrd USD.
Potrivit statisticilor Băncii Naţioanle a Moldovei, cetăţenii moldovenii aflaţi la muncă peste hotare au transferat prin intermediul băncilor comerciale 842,56 mln USD, în nouă luni ale anului curent. Volumul remitenţelor depăşeşte cu circa 20 la sută cifra înregistrată pe parcursul anului 2005.
În trimestrul III în jur de http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/mega_shok.gif la sută din remitenţe au fost transferate prin sistemele de transfer rapid. În timp ce cel mai important operator a fost Western Union, căruia îi revin aproximativ 50% din remitenţe, iar cele mai mari sume au fost transferate de moldovenii angajaţi în Federaţia Rusă.
Experţii susţin că tendinţa de majorare a volumului transferurilor se va menţine până al finele anului curent fiind mai pronunţată în lunile septembrie şi decembrie. "Moldovenii trimit tot mai mulţi bani acasă, în special în ultima lună a verii şi în ajunul sărbătorilor de Crăciun", susţin experţii.
Observatorii sunt de părere că majorarea continuă a volumului de valută transferată ar fi o consecinţă a creşterii numărului de cetăţeni ce muncesc peste hotare, legalizării acestora, dar şi a majorării retribuţiilor încasate, în special a celor care muncesc în Rusia. Potrivit pronosticurilor FMI, în 2007 volumul intrărilor de valută ar putea atinge 1,283 mlrd USD, iar în 2008 - 1,411 mlrd USD.
Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică circa 334 mii de persoane din Republica Moldova erau declarate plecate peste hotare la finele anului 2006. Însă, potrivit unor experţi independenţi, numărul moldovenilor care lucrează peste hotare depăşeşte jumătate de milion.Республика Молдова занимает первое место в мире по доле денежных поступлений из-за рубежа в ВВП
Республика Молдова и Таджикистана деляет первое место в мире по доле денежных поступлений из-за рубежа в ВВП, которая в двух этих странах достигает 36,2 процента, согласно докладу Всемирного банка "Remittance Trends 2007".
Вслед за двумя этими бывшими республиками Советского Союза, согласно докладу ВБ, следуют Тонго с 32,3 процента, Киргизия - 27,4 процента, Гондурас - 25,6 процента и Лесото - 24,5 процента.
Общий объем денежных поступлений из-за рубежа в 2007 году, согласно "Remittance Trends 2007", составил 240 миллиарда долларов, по сравнению с 221 миллиарда долларов в предыдущем году.
В рейтинге Всемирного банка на первом месте по общему объему денежных поступлений из-за рубежа стоит Индия (27 миллиардов долларов, показатель, ожидаемый в 2007 году), далее идут Китай (25,7 миллиарда долларов) и Мексика (25 миллиардов долларов).
В десятку стран, куда направляются денежные переводы из-за рубежа, входят также Филиппины (17 миллиардов долларов), Франция (12,5 миллиарда), Испания (8,9 миллиарда), Бельгия (7,2 миллиарда), Германия и Великобритания (по 7 миллиардов долларов), а также Румыния (6,8 миллиарда долларов).
Согласно статистике НБМ, молдавские граждане, работающие за пределами страны, перевели на родину посредством коммерческих банков за девять месяцев года 842,56 миллиона долларов, что примерно на 20 процентов превышает показатель в целом за 2005 год.
В третьем квартале около http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/mega_shok.gif процентов денежных поступлений из-за рубежа было получено посредством систем быстрых переводов.
Крупнейшим оператором на этом рынке по-прежнему остается Western Union, на долю которого приходится около 50 процентов переводов из-за рубежа, а больше всего денег в РМ поступает от граждан, работающих в России.
Эксперты утверждают, что тенденция к увеличению объема переводов сохранится до конца года, а наиболее выраженной будет в сентебре и декабре.
Наблюдатели считают, что постоянное увеличение объема денежных переводов может быть следствием роста числа молдавских мигрантов, их легализации, а также повышением размера их заработка, в частности граждан Молдовы, работающих в Российской Федерации.
По прогнозам МВФ, в 2007 году объем денежных поступлений в стране может достичь 1,283 миллиарда долларов, а в 2008 году - 1,411 миллиарда долларов.
Согласно данным Национального бюро статистики около 334 тысяч граждан Республики Молдова официально признаны работающими за рубежом. В то же время независимые эксперты полагают, что за пределами страны может работать более полумиллиона молдавских граждан.