Salta al contenuto


Moldweb
Moldova Community Italia utilizza cookies. Leggi le Regole privacy per maggiori informazioni. Per rimuovere questo messaggio clicca sul pulsante qui di fianco:    Accetto l'uso dei cookies
  • Login con Facebook Login con Twitter Log In with Google      Login   
  • Registrati


  •  


Benvenuto su Moldweb

Immagine Postata Benvenuto su Moldweb. Come puoi vedere, da semplice visitatore del forum non ti è permesso interagire attivamente con la community, di sentirti parte di questo meraviglioso posto, per questo ti invitiamo a registrarti! Registrati subito o fai il login. Immagine Postata
Se poi hai un account Immagine Postata, Immagine Postata, Immagine Postatao Immagine Postata è ancora più facile! Senza registrarti, fai direttamente il login con le tue credenziali Google, Facebook, Twitter o OpenId. Ti aspettiamo online con noi, tu cosa aspetti? Immagine Postata
Guest Message by DevFuse
 

Foto

Il Volume Dei Trasferimenti Di Denaro Dall’estero


Discussione archiviata. Non è più possibile intervenire in questa discussione.
Nessuna risposta a questa discussione

#1 Rick

Rick

    Advanced Member


  • 17668 messaggi
  • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 16 febbraio 2007 - 14:54

Il volume dei trasferimenti di denaro dall’estero attraverso banche commerciali è salito nel 2007 del 25 %

Crescendo di 171 milione di $ , per un complessivo di 854 milioni di $ .

Parativamente la Meta dei trasferimenti avviene tramite Western union .

Russia ed Itallia i paesi da cui proviene la maggior quantità di denaro


VOLUME OF INDIVIDUALS’ MONEY TRANSFERS FROM ABROAD TO MOLDOVA THROUGH COMMERCIAL BANKS IN 2006 MADE UP $854,6 MLN. INCREASING AT $171,35 MLN. OR AT 25,1%. / 16.02.2007

in time of the I-st quarter of 2006, money transfers made up $149,5 mln., $204,51 mln. in the II-d, $249,24 mln. in the III-d and $251,35 mln. in the IV-th quraters. The biggest transfers’ volume was registered in December ($87,69 mln.), August ($86,14 mln.) and September ($82,61 mln.). $628,62 mln. or 73,5% were transferred through commercial banks by means of fast transfer money systems. In 2005 this indicator made up 72,8% ($497,84 mln. from the total sum of $683,25 mln.). Among fast money transfer systems practically half of transfers were executed by Western Union. Russia and Italy are the leading countries regarding transfers’ amount. NBM notes that Western Union performs money transfers practically to the same countries as other fast money transfer systems. As NBM notes, practically all world geography is represented by fast money transfer systems. According to NBM’ s data, Moldavians left abroad and seeking employment, annually transfer sums equal to ¼ of Moldavian


VOLUMUL TRANSFERURILOR BĂNEŞTI ALE PERSOANELOR FIZICE DE PESTE HOTARE îN MOLDOVA PRIN INTERMEDIUL BĂNCILOR COMERCIALE îN 2006 A CONSTITUIT 854,6 MIL. DOLARI, MAJORâNDU-SE CU 171,35 MIL. DOLARI SUA SAU CU 25,1% FAŢĂ DE 2005 / 16.02.2007

Potrivit datelor Băncii Naţionale a Moldovei, în special, în trimestrul I al anului 2006 transferurile băneşti au constituit 149,69 mil. dolari SUA; în trimestrul II al anului 2006 - 204,67 mil. dolari SUA; în trimestrul III - 249,39 mil. dolari SUA, în trimestrul IV - 251,35 mil. dolari SUA . Totodată cea mai mare majorare a fost înregistrată în decembrie (87,69 mil. dolari SUA), august (86,14 mil. dolari SUA) şi septembrie (82,71 mil. dolari SUA). Potrivit datelor BNM, din volumul total al transferurilor, 628,62 mil. dolari SUA sau 73,5% au fost efectuate prin sistemele de transfer rapid al mijloacelor băneşti. În 2005, acest indicator a constituit 72,8% (497,84 mil. din volumul total de 683,25 mil. dolari SUA). Printre sistemele de transfer rapid al banilor, sistemului „Western Union” îi revine aproximativ jumătate din întregul volum de transferuri valutare în Moldova. După volumul remitenţelor din diferite ţări, pe primele poziţii se află Rusia şi Italia. Sursele din cadrul BNM notează că geografia reprezentată de „Western Union”, practic corespunde cu datele celorlalte sisteme de transferuri băneşti. În general, potrivit BNM, în lista ţărilor surse ale transferurilor băneşti în Moldova, este reflectată practic întreaga geografie mondială. Potrivit datelor Băncii Mondiale, moldovenii plecaţi la muncă peste hotare transferă anual în patrie o cantitate de bani egală cu aproximativ o pătrime din PIB-ul MoldoveiОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В МОЛДОВУ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗ-ЗА РУБЕЖА ЧЕРЕЗ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ В 2006 Г. СОСТАВИЛ $854,6 МЛН., УВЕЛИЧИВШИСЬ В СРАВНЕНИИ С 2005 Г. НА $171,35 МЛН., ИЛИ НА 25,1%. / 16.02.2007

в частности, в I квартале 2006 г. денежные поступления составили $149,5 млн., во II-м -$204,51 млн., в III-м - $249,24 млн., в IV-м - $251,35 млн. При этом наибольший объем переводов пришелся на декабрь ($87,69 млн.), август ($86,14 млн.) и сентябрь ($82,61 млн.). Из общего объема переводов от физических лиц из-за рубежа через коммерческие банки Молдовы $628,62 млн., или 73,5%, поступило посредством систем быстрых денежных переводов. В 2005 г. этот показатель составлял 72,8% ($497,84 млн. из общей суммы в $683,25 млн.). Среди систем быстрых денежных переводов на долю Western Union приходится практически половина всего объема переводов в Молдову. По объемам поступлений из различных стран лидирующее положение занимают Россия и Италия. В НБМ отмечают, что география, предоставленная Western Union, практически совпадает с данными остальных систем денежных переводов. В целом, как сообщили в НБМ, в списке стран, откуда поступают денежные переводы в Молдову, отражена практически вся мировая география. По данным Всемирного банка, молдаване, уехавшие за границу в поисках заработка, ежегодно переводят на родину сумму, равную примерно четверти ВВП Молдовы