Salta al contenuto


Moldweb
Moldova Community Italia utilizza cookies. Leggi le Regole privacy per maggiori informazioni. Per rimuovere questo messaggio clicca sul pulsante qui di fianco:    Accetto l'uso dei cookies
  • Login con Facebook Login con Twitter Log In with Google      Login   
  • Registrati


  •  


Benvenuto su Moldweb

Immagine Postata Benvenuto su Moldweb. Come puoi vedere, da semplice visitatore del forum non ti è permesso interagire attivamente con la community, di sentirti parte di questo meraviglioso posto, per questo ti invitiamo a registrarti! Registrati subito o fai il login. Immagine Postata
Se poi hai un account Immagine Postata, Immagine Postata, Immagine Postatao Immagine Postata è ancora più facile! Senza registrarti, fai direttamente il login con le tue credenziali Google, Facebook, Twitter o OpenId. Ti aspettiamo online con noi, tu cosa aspetti? Immagine Postata
Guest Message by DevFuse
 

Foto

Nel 2007 Il Salario Dei Lavoratori Dipendenti Salir Del 25 %


Discussione archiviata. Non è più possibile intervenire in questa discussione.
Nessuna risposta a questa discussione

#1 Rick

Rick

    Advanced Member


  • 17668 messaggi
  • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 16 febbraio 2007 - 13:08

SALARY OF BUDGET WORKERS TO INCREASE BY 25% IN 2007

Chisinau. The salary of budget workers will increase by 25% in 2007.
Minister of Economy and Trade Igor Dodon underscored it in his comments on amendments, approved to the Law on Labor Remuneration in the Budget Sphere.
"Taking into consideration the external factors, which influenced the Moldovan national economy in 2006, the coming in force of the respective law was put off until December 1, 2007. The receipts to the state budget in January 2007 proved to be more than it was expected. That is why, the conditions are created for speeding up the coming if force of this law", Dodon said.
The law will be implemented in three stages. On April 1 the minimal nominal sizes of the main salaries will be introduced and the priority index for the workers of education, culture, art, sport, science and other budget institutions, excluding those, occupying high state posts, state employees and servicemen, will be applied.
On June the payment for the service record will be introduced for those employees, which have enjoyed the respective increments before.
On September 1 the priority index will be applied for pedagogical workers of pre-school and out-of-school institutions and institution of other education forms, which index will increase from 1.10 to 1.20, up to the level, envisaged for pedagogical personnel of universal incomplete secondary education.
Extra 338 million lei are needed to execute the Bill on amendments to the Law.
The average salary in the budget sector in 2006 accounted for 1440 lei and it increased by 45%, compared with 2005. The salary of pedagogical personnel was raised by 40%, and the salary of other workers increased by 20 to http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/mega_shok.gif%, depending on the category.


ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ УВЕЛИЧИТСЯ В 2007 ГОДУ НА 25%...

Кишинев. Заработная плата бюджетных работников увеличится в 2007 г. на 25%. Соответствующие поправки к закону о системе оплаты труда правительство одобрило в среду.
Как передает "ИНФОТАГ", министр экономики и торговли Игорь Додон напомнил, что из-за отрицательных внешних факторов на молдавскую экономику в 2006 г. (удвоение тарифов на российский газ и введение эмбарго на молдавские вина - "И") повышение зарплат было перенесено с 1 января на 1 декабря 2007 г.
"Однако поступления в госбюджет в январе превзошли ожидания, поэтому появилась возможность для ускорения сроков выполнения закона", - сказал министр.
По его словам, реализация закона пройдет в три этапа. 1 апреля начнется введение минимальных номинальных размеров основной зарплаты и применение приоритетного индекса для работников образования, культуры, искусства, спорта, науки, других бюджетных учреждений, за исключением лиц, занимающих высокие должности, государственных служащих и военнослужащих.
С 1 июля начнется введение оплаты за стаж работы для работников, которые ранее не пользовались соответствующими надбавками. А с 1 сентября будет применяться приоритетный индекс для педагогических работников дошкольного и внешкольного образования, других форм образования, который возрастет с 1,1 до 1,2 - уровня педагогических кадров всеобщего неполного среднего образования.
Потребности в дополнительных средствах для выполнения проекта поправок к закону составляют 338 млн. леев ($26,4 млн.).
Справка "ИНФОТАГ": Средняя зарплата в бюджетном секторе составила в 2006 г. 1440 леев и увеличилась на 45% по сравнению с 2005 г. Зарплата педагогических кадров увеличилась на 40%, а других категорий работников повысилась в зависимости от категории от 20 до http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/mega_shok.gif%.


ÎN ANUL 2007, SALARIUL ANGAJAŢILOR BUGETARI SE VA MAJORA CU 25 %, IAR INDEMNIZAŢIA LA NAŞTEREA COPILULUI - PÎNĂ LA 1000 DE LEI

Chişinău. Miercuri, 14 februarie, Guvernul a aprobat modificări la Legea cu privire la sistemul de salarizare din sectorul bugetar care prevăd majorarea cu 25 la sută a salariilor angajaţilor bugetari, pe parcursul anului 2007.
Potrivit Agenţiei INFOTAG, comentînd modificările, Igor Dodon, ministrul Economiei şi Comerţului, a precizat că, luînd în consideraţie şocurile externe, care au afectat economia ţări, în 2006, aplicarea legii respective fusese amînată pentru 1 decembrie 2007, dar încasările la bugetul de stat din luna ianuarie 2007 au depăşit nivelul aşteptat, oferind posibilitatea ca legea să fie executată mai rapid.
Implementarea ei se va derula în 3 etape. Din 1 aprilie, vor fi aplicate mărimile nominale minimale ale salariilor de bază şi indicele de prioritate pentru angajaţii din învăţămînt, cultură, artă, sport, ştiinţă, alte instituţii bugetare, cu excepţia persoanelor cu funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici şi militarilor. Din 1 iulie, se va plăti sporul pentru vechimea în muncă angajaţilor care anterior nu au beneficiat de el. La 1 septembrie, indicele de prioritate pentru cadrele didactice din învăţămîntul preşcolar, extraşcolar şi alte forme de învăţămînt va creşte de la 1,10 pînă la 1,20 - nivelul prevăzut pentru cadrele didactice din învăţîmîntul secundar general. Pentru implementarea modificărilor legislative va fi nevoie de fonduri suplimentare de 338 mln.lei.
În anul 2006, salariul mediu în sectorul bugetar a constituit 1440 lei, majorîndu-se cu 45 la sută faţă de anul precedent. Lefurile cadrelor didactice au crescut cu 40 la sută, ale altui personal - cu 20-http://forum.moldweb.eu/public/style_emoticons/default/mega_shok.gif la sută, în funcţie de categorie.
Tot miercuri, Cabinetul de Miniştri şi-a modificat hotărîrea din 15 noiembrie 2002, majorînd, din 1 ianuarie 2007, indemnizaţia plătită la naşterea copilului de la 800 lei pînă la 1000 lei.
Galina Balmoş, ministrul Protecţiei Sociale, a spus că de indemnizaţie vor beneficia atît persoanele asigurate, cît şi cele neasigurate. Suma anuală, necesară acordării indemnizaţiei persoanelor asigurate este de 2,23 mln. lei şi va fi alocată de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Persoanelor neasigurate indemnizaţia le va fi plătită de la bugetul de stat, iar necesarul anual pentru acoperirea acestor cheltuieli se cifrează la peste 5 mln.lei.