Salta al contenuto


Moldweb
Moldova Community Italia utilizza cookies. Leggi le Regole privacy per maggiori informazioni. Per rimuovere questo messaggio clicca sul pulsante qui di fianco:    Accetto l'uso dei cookies
  • Login con Facebook Login con Twitter Log In with Google      Login   
  • Registrati


  •  


Benvenuto su Moldweb

Immagine Postata Benvenuto su Moldweb. Come puoi vedere, da semplice visitatore del forum non ti è permesso interagire attivamente con la community, di sentirti parte di questo meraviglioso posto, per questo ti invitiamo a registrarti! Registrati subito o fai il login. Immagine Postata
Se poi hai un account Immagine Postata, Immagine Postata, Immagine Postatao Immagine Postata è ancora più facile! Senza registrarti, fai direttamente il login con le tue credenziali Google, Facebook, Twitter o OpenId. Ti aspettiamo online con noi, tu cosa aspetti? Immagine Postata
Guest Message by DevFuse
 

Foto

Nel Periodo Che Va Da Gennaio A Ottobre 2006


Discussione archiviata. Non è più possibile intervenire in questa discussione.
Nessuna risposta a questa discussione

#1 Rick

Rick

    Advanced Member


  • 17668 messaggi
  • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 28 novembre 2006 - 18:29

risdpetto al 2005 per un totale di 1321,6 milioni di $

Secondo l’ufficio nazionale di statistica la maggior perdita si deve alla minore produzione delle imprese del settore vinicolo .(50 %) distillati alcolici (33%) tabacco (20%) vetro e simili (7 %) carta (11 %) macchinari ed equipaggiamenti ( 6 %) .

Aumenti della produzione si hanno nel settore del tessile e della pelle (1,7) apparati medicali ed ottici (1,7) cemento ed inerti (315) moquets (25 %) metali ( 21 %) pennelli evernici ( 10 %)

Indistrie estrattive + 20 % acque + 18 % acciaio + 9 % produzione e distribuzione elettrica 8 % abbigliamento sportivo + 8 %

Le industrie del settore alimentare e delle bevande si è ridotto del 19 %
IN TIME OF JANUARY-OCTOBER 2006 INDUSTRIAL ENTERPRISES OF MOLDOVA OUTPUT PRODUCTION FOR THE SUM OF 17445,7 MLN. LEI ($1321,6 MLN.) REDUCING THE OUTPUT AT 7% IN COMPARISON WITH THE SAME PERIOD OF 2005. / 22.11.2006

According to information of National Bureau of Statistics the reduction of industrial output was stipulated by the reduction of production of enterprises engaged in: production of wine (at 50%), distilled alcohol drinks (at 33%), tobacco goods (at 20%), glass and glass articles (at 7%), oil and fat (at 7%), paper and cardboard (at 11%), machines and equipment (at 6%). In time of the accounting period in comparison with the same period of 2005 increase of output was registered at the enterprises engaged in: dressing and processing of leather (at 1,7 times), production of medical, exact and optic equipment (at 1,7 times), cement, lime and gypsum (at 31%), carpets (at 25%), ready metal production (at 21%), paint and varnish (at 10%). Enterprises engaged in extracting industry increased volumes of production at 20%, water supply-at 18%, steel works- at 9%, production and distribution of power electricity-at 8%, footwear-at5%. According to NBS information industrial production reduced at the enterprises of food industry and drinks- at 19%.


ÎN IANUARIE-OCTOMBRIE 2006 îNTREPRINDERILE INDUSTRIALE DIN MOLDOVA AU FABRICAT PRODUCţIE îN VALOARE DE 17445,7 MIL. LEI (1321,6 MIL. USD), MICşORâND VOLUMUL PRODUCţIEI FAţă ACEEAşI PERIOADă A ANULUI 2005, CU 7%, îN PREţURI COMPARABILE / 22.11.2006

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, reducerea volumului producţiei industriale a fost cauzată de reducerea volumului producţiei întreprinderilor de fabricare a vinurilor de 2 ori, băuturilor alcoolice distilate – cu 33%, produselor de tutun – cu 20%, hârtiei şi cartonului – cu 11%, uleiurilor şi grăsimilor – cu 7%. sticlei şi articolelor din sticlă – cu 7% maşinilor şi echipamentelor – cu 6%. În acelaşi timp, au fost înregistrate creşteri ale volumului producţiei industriale la următoarele activităţi: producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice (de 1,7 ori); tăbăcirea şi prepararea pieilor (de 1,7 ori); fabricarea cimentului, varului şi ipsosului (cu 31 %); fabricarea de covoare şi preşuri (cu 25%); fabricarea produselor finite din metal (cu 21%); fabricarea lacurilor şi vopselelor (cu 10%). Întreprinderile ce activează în domeniul industriei extractive au majorat volumul producţiei cu 20%; cele din domeniul aprovizionării cu apă – cu 18%, din metalurgie – cu 9%, producţia şi distribuţia energiei electrice - cu 8%), fabricarea încălţămintei - cu 5%. Potrivit datelor BNS, volumul producţiei întreprinderilor industriei alimentare şi a băuturilor în ansamblu s-a diminuat cu 19%. Totodată, volumul producţiei apelor minerale şi băuturilor răcoritoare a crescut cu 20%, a nutreţurilor gata pentru animale (cu 17%); conservelor din fructe şi legume (cu 13%); berii (cu 12%); cărnii şi a produselor din carne (cu 7%).

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОЛДОВЫ ПРОИЗВЕЛИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2006 Г. ПРОДУКЦИИ НА 17445,7 МЛН. ЛЕЕВ ($1321,6 МЛН.), СОКРАТИВ ЕЕ ВЫПУСК В СРАВНЕНИИ С ТЕМ ЖЕ ПЕРИОДОМ 2005 Г. В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ НА 7%. / 22.11.2006

По данным Национального бюро статистики, сокращение производства промышленной продукции было обусловлено уменьшением объемов ее выпуска на предприятиях, занимающихся производством вин (в 2 раза), дистиллированных алкогольных напитков (на 33%), табака (на 20%), бумаги и картона (на 11%), масел и жиров (на 7%), стекла и изделий из него (на 7%), машин и оборудования (на 6%). В то же время был отмечен рост промышленного производства на предприятиях, занимающихся выпуском медицинского, точного и оптического оборудования и аппаратуры (в 1,7 раза), выделкой и обработкой кожи (в 1,7 раза), производством цемента, извести и гипса (на 31%), ковров (на 25%), готовой продукции из металла (на 21%), лаков и красок (на 10%). Предприятия, действующие в области добывающей промышленности, увеличили объем производства на 20%, водоснабжения – на 18%, металлургии – на 9%, производства и распределения электроэнергии – на 8%, обуви (на 5%). По данным НБС, объем производства на предприятиях пищевой промышленности и напитков в январе-октябре 2006 г. сократился на 19%. В то же время производство минеральной воды и прохладительных напитков выросло на 20%, готовых кормов для животных - на 17%, консервов из овощей и фруктов – на 13%, пива - на 12%, мяса и мясопродуктов - на 7%.