Salta al contenuto


Moldweb
Moldova Community Italia utilizza cookies. Leggi le Regole privacy per maggiori informazioni. Per rimuovere questo messaggio clicca sul pulsante qui di fianco:    Accetto l'uso dei cookies
 • Login con Facebook Login con Twitter Log In with Google      Login   
 • Registrati


 •  


Benvenuto su Moldweb

Immagine Postata Benvenuto su Moldweb. Come puoi vedere, da semplice visitatore del forum non ti è permesso interagire attivamente con la community, di sentirti parte di questo meraviglioso posto, per questo ti invitiamo a registrarti! Registrati subito o fai il login. Immagine Postata
Se poi hai un account Immagine Postata, Immagine Postata, Immagine Postatao Immagine Postata è ancora più facile! Senza registrarti, fai direttamente il login con le tue credenziali Google, Facebook, Twitter o OpenId. Ti aspettiamo online con noi, tu cosa aspetti? Immagine Postata
Guest Message by DevFuse
 

Foto
- - - - -

Lista taxelor consulare în euro

Ambasciata Moldova

Discussione archiviata. Non è più possibile intervenire in questa discussione.
1 risposta a questa discussione

#1 Domenico

Domenico

  Advanced Member


 • 7179 messaggi
 • Iscritto il: 01-agosto 05

Inviato 02 giugno 2013 - 16:20

Rechizitele bancare ale Ambasadei Republicii Moldova în Republica Italiană
 
Poste Italiane – BANCOPOSTA
IBAN: IT 08 F 07601 03200 001005879372
BIC: BPPIITRRXXX
SWIFT: POSOIT22XXX
 
Încasarea taxelor consulare 
 
Achitarea serviciilor consulare se efectuează pe contul Ambasadei în euro, la oficiile poştale italiene. Taxa consulară se încasează anticipat, pînă la efectuarea acţiunii consulare. Dovada achitării taxei consulare se face prin prezentarea bonului achitat. Plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu se acceptă. 
 
 
De ce se plătesc cheltuieli aferente?
 
Persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă cheltuielile aferente suportate de Ambasadă, în urma prestării serviciilor consulare. Mărimea plăţii pentru cheltuielile aferente este aprobată de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la propunerea Ambasadei, şi stabilită ulterior aprobării prin Ordinul Misiunii. În cazul prestării serviciilor consulare scutite de taxă consulară, cheltuielile aferente nu se încasează. 
 
Plata pentru servicii consulare nu se încasează:
 
• la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
• la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
• la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
• la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
• la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
• la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
• la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
• la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
• la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
• la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
• la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
• la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
• la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
• la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
• la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
• la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
• la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
• la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte; 
• la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
• la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
• la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
• la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
• la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.
În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, directorul Departamentului afaceri consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.
 
Restituirea taxei consulare
 
Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:
• cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
• cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.
În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată. 
 
Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.
 
Notă: Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie. 


#2 Veronica Gorea

Veronica Gorea

  Newbie


 • 3 messaggi
 • Iscritto il: 05-marzo 14

Inviato 06 marzo 2014 - 00:19

 

Rechizitele bancare ale Ambasadei Republicii Moldova în Republica Italiană
 
Poste Italiane – BANCOPOSTA
IBAN: IT 08 F 07601 03200 001005879372
BIC: BPPIITRRXXX
SWIFT: POSOIT22XXX
 
Încasarea taxelor consulare 
 
Achitarea serviciilor consulare se efectuează pe contul Ambasadei în euro, la oficiile poştale italiene. Taxa consulară se încasează anticipat, pînă la efectuarea acţiunii consulare. Dovada achitării taxei consulare se face prin prezentarea bonului achitat. Plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu se acceptă. 
 
 
De ce se plătesc cheltuieli aferente?
 
Persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă cheltuielile aferente suportate de Ambasadă, în urma prestării serviciilor consulare. Mărimea plăţii pentru cheltuielile aferente este aprobată de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la propunerea Ambasadei, şi stabilită ulterior aprobării prin Ordinul Misiunii. În cazul prestării serviciilor consulare scutite de taxă consulară, cheltuielile aferente nu se încasează. 
 
Plata pentru servicii consulare nu se încasează:
 
• la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
• la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
• la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
• la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
• la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
• la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
• la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
• la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
• la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
• la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
• la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
• la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
• la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
• la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
• la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
• la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
• la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
• la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte; 
• la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
• la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
• la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
• la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
• la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.
În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, directorul Departamentului afaceri consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.
 
Restituirea taxei consulare
 
Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:
• cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
• cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.
În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată. 
 
Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.
 
Notă: Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie. 

 

tu stii ceva despre sediul nou al consulatului?sau vreun numar de telefon?multumesc