Salta al contenuto


Moldweb
Moldova Community Italia utilizza cookies. Leggi le Regole privacy per maggiori informazioni. Per rimuovere questo messaggio clicca sul pulsante qui di fianco:    Accetto l'uso dei cookies
  • Login con Facebook Login con Twitter Log In with Google      Login   
  • Registrati


  •  


Benvenuto su Moldweb

Immagine Postata Benvenuto su Moldweb. Come puoi vedere, da semplice visitatore del forum non ti è permesso interagire attivamente con la community, di sentirti parte di questo meraviglioso posto, per questo ti invitiamo a registrarti! Registrati subito o fai il login. Immagine Postata
Se poi hai un account Immagine Postata, Immagine Postata, Immagine Postatao Immagine Postata è ancora più facile! Senza registrarti, fai direttamente il login con le tue credenziali Google, Facebook, Twitter o OpenId. Ti aspettiamo online con noi, tu cosa aspetti? Immagine Postata
Guest Message by DevFuse
 

Foto

PROIECTUL MO.V.IT _(MOLDOVA VERSO ITALIA – MOLDOVA SPRE ITALIA)


Discussione archiviata. Non è più possibile intervenire in questa discussione.
Nessuna risposta a questa discussione

#1 Tatiana Nogailic

Tatiana Nogailic

    Advanced Member


  • 100 messaggi
  • Iscritto il: 12-settembre 09

Inviato 11 gennaio 2012 - 20:16

PROIECTUL MO.V.IT _(MOLDOVA VERSO ITALIA – MOLDOVA SPRE ITALIA)

Proiectul MO.V.IT a fost finanțat de catre Ministerul Muncii al Republicii Italiene, în cadrul Avizului nr.1/2011 care prevede finanțarea cursurilor de limbă și profesionale pentru cetățenii care se află în țările lor de origine și pentru fluxurile migratoare, în vederea venirii la muncă în Italia.

Pentru participarea la cursul de formațiune MO.V.IT sunt disponibile 50 de locuri. Cursul va avea loc la Chișinău în februarie-martie 2012 și va presupune 180 de ore de limbă italiană, educație civică și pregătire profesională, menite să ofere un suport de cunoștințe pentru activitatea de asistent familiar și îngrijitor de bătrâni.
înscrierea și participarea la cursul de formațiune MO.V.IT. este gratuită. Ministerul Muncii al Republicii Italiene acoperă costul cursului pentru toți participanții selecționați.

Amănunte despre desfășurarea cursului:

1. Pregătirea lingvistică. Se prevede o pregătire în limba italiană compatibilă cu standardul A1 din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi. 80 de ore.
2. Educația civică. Presupune familiarizarea participanților cu drepturile și datoriile pe care le vor avea în Italia, educarea aspirației de a fi un cetățean activ și responsabil. 20 de ore.
3. Securitatea muncii. Programul prevede tratarea unor subiecte privind sănătatea și securitatea muncii, în conformitate cu regulamentul INAIL „Securitatea muncii în casă. îndreptar pentru colaboratori domestici și asistenți familiari”. 20 de ore.
4. Pregătirea profesională. Vor fi aplicate conținuturile și metodologia „ASPASIA”, recunoscut în Uniunea Europeană ca un bun program de instruire profesională pentru asistenții familiari. Vor fi însușite un șir de reguli privind igiena casei și igiena personală, gestionarea urgențelor și a pericolelor, alimentație și gătit, patologii ale îmbătrânirii și comunicare. 60 de ore.

Cine se poate înscrie la cursul MO.V.IT. ?

Se pot înscrie cetățeni ai Republicii Moldova și rezidenți în Republica Moldova, care au o vârstă între 18 și 50 de ani. Se va da preferință celor care au deja o experiență în domeniu, celor care cunosc limba italiană.

Cum are loc înscrierea?

Doritorii pot descărca modulul cererii de pe site-urile www.anzianienonsolo.it și www.inforjob.it . Cererile completate vor fi expediate până în 31 ianuarie 2012 (data de pe plic) pe adresa: Associazione Inforjob, Piazza De Gasperi 32, 35131, Padova, Italia. Cererile pot fi trimise și via fax: 0039 049 878 03 08 Associazione Inforjob.

Cum se va face selectarea

Candidații care vor fi în posesia rechizitelor necesare vor fi selectați de o comisie formată din partenerii Proiectului MO.V.IT.

Ce se întâmplă după terminarea cursului
Participanților care au frecventat nu mai puțin de 70% din numărul total al orelor de curs și au trecut cu succes probele de verificare li se va înmâna un atestat de frecventare și participare la curs. Posesorii acestor atestate vor fi ajutați să obțină un contract de muncă, care le va permite, la rândul lui, să capete „nulla osta” (dreptul de a intra în Italia) și, respectiv, permisul de ședere italian.

Informații
(de luni până vineri, în orele de lucru):
Associazione Inforjob, Piazza De Gasperi, 32 – 35131 PADOVA. Tel. 049 663528
Cooperativa Anziani e non solo, Via Lenin, 55 – 41012 CARPI (MO) Tel. 059 645421

ATENȚIE!
Cursul de formațiune MO.V.IT este gratuit. Cererea de compensații, de orice fel, în schimbul înscrierii în lista participanților, este ilegală și va fi denunțată în organele de justiție.

Cererea de inscriere la proiect

http://www.anzianienonsolo.it/?p=1379

-------------------------------------------

MO.v.IT – Moldova verso Italia (Moldova Spre Italia)

SONO DISPONIBILI 50 POSTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE:

- Formazione: linguistica,civica e professionale per il lavoro di cura nell’assistenza familiare ad anziani,
- Dura complessivamente 180 ore,
- E’ finalizzato all’ingresso in Italia per motivi di lavoro),
- Si terrà a Chisinau (Moldova) dal mese di febbraio 2012 al mese di Marzo 2012.
La partecipazione al corso di formazione è gratuita. Il Ministero del Lavoro copre il costo per la realizzazione del corso per tutti i partecipanti che verranno selezionati.

Domande entro il 31 Gennaio.

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
MO.V.IT. (Moldavia verso Italia)


Introduzione
Il progetto MO.V.IT. è stato finanziato dal Ministero del Lavoro nel quadro dell’Avviso n.1/2011 per il finanziamento di interventi d formazione linguistica professionale,da svolgersi a favore di cittadini residenti nei Paesi di origine e i flussi migratori, finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Oggetto del bando
Viene messa a bando n.50 posti per la partecipazione al corso di formazione linguistica,civica e professionale per il lavoro di cura nell’assistenza familiare ad anziani,della durata complessiva di 180 ore,finalizzato all’ingresso in Italia per motivi di lavoro, denominato MO.V.IT. (Moldavia verso Italia), che si terrà a Chisinau (Moldova) dal mese di febbraio 2012 al mese di Marzo 2012.
La partecipazione al corso di formazione è gratuita. Il Ministero del Lavoro copre il costo per la realizzazione del corso per tutti i partecipanti che verranno selezionati.

Requisiti per la partecipazione

Sono idonei alla partecipazione al corso coloro i quali soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti :
- Essere cittadini della Repubblica Moldova, Essere residenti nella Repubblica Moldova, Avere una età compresa fra i 18 e i 50 anni, Sono considerati requisiti preferenziali :
- Livello di esperienza nel settore del lavoro di cura
- Livello di conoscenza della lingua italiana

Domanda di partecipazione

Coloro che intendono partecipare alla selezione per il Progetto MO.V.IT. dovranno compilare in ogni sua parte il modulo di domanda di partecipazione, disponibile sui seguenti siti:
www.anzianienonsolo.it
www.inforjob.it

Il modulo di iscrizione prevede
- Scheda anagrafica del candidato, Curriculum di studio del candidato, Esperienze lavorative, Copia del documento di identità

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate secondo le modalità di cui sopra
- spedite entro il 31 gennaio 2012 (data del timbro postale ) al seguente indirizzo: Associazione Inforjob Piazza De Gasperi, 32 35131Padova
- inviate via fax al n.049 8780308 Associazione Inforjob

Selezione
Sulla base delle domande pervenute sarà messo a punto un elenco degli idonei in possesso di requisiti adeguati che saranno selezionati per la partecipazione.
La commissione per la selezione sarà composta da un rappresentate per ogni partner del progetto.
Riconoscimenti
Ai partecipanti al corso per almeno il 70% delle ore totali e che avranno superato le prove di verifica, sarà consegnato un attestato di frequenza e partecipazione.
I partecipanti che avranno ottenuto l’attestato saranno accompagnati in un percorso di possibile inserimento lavorativo in Italia e ,una volta ottenuto un contratto di lavoro ,avranno riconosciuto il nulla osta e il permesso di soggiorno

Scarica la domanda di partecipazione (in moldavo)
http://www.anzianienonsolo.it