Salta al contenuto


Moldweb
Moldova Community Italia utilizza cookies. Leggi le Regole privacy per maggiori informazioni. Per rimuovere questo messaggio clicca sul pulsante qui di fianco:    Accetto l'uso dei cookies
  • Login con Facebook Login con Twitter Log In with Google      Login   
  • Registrati


  •  


Benvenuto su Moldweb

Immagine Postata Benvenuto su Moldweb. Come puoi vedere, da semplice visitatore del forum non ti è permesso interagire attivamente con la community, di sentirti parte di questo meraviglioso posto, per questo ti invitiamo a registrarti! Registrati subito o fai il login. Immagine Postata
Se poi hai un account Immagine Postata, Immagine Postata, Immagine Postatao Immagine Postata è ancora più facile! Senza registrarti, fai direttamente il login con le tue credenziali Google, Facebook, Twitter o OpenId. Ti aspettiamo online con noi, tu cosa aspetti? Immagine Postata
Guest Message by DevFuse
 

Foto
- - - - -

PRIMIREA LA AMBASADA A DOSARELOR DE PERFECTARE A PASAPOARTELOR NON BIOMETRICE


Discussione archiviata. Non è più possibile intervenire in questa discussione.
Nessuna risposta a questa discussione

#1 Domenico

Domenico

    Advanced Member


  • 7179 messaggi
  • Iscritto il: 01-agosto 05

Inviato 15 febbraio 2011 - 21:01

Primirea, începînd cu 15 februarie 2011, a dosarelor privind perfectarea paşapoartelor non-biometrice de către Ambasada Republicii Moldova la Roma şi Consulatul General al Republicii Moldova la Bologna

Începînd cu 15 februarie 2011, cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate, pot depune documentele pentru perfectarea paşapoartelor non-biometrice la misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova. Posibilitatea de perfectare a paşapoartelor care nu conţin date biometrice rămîne a fi valabilă doar pînă la 31 decembrie 2011.

Perfectarea paşaportului non-biometric prin intermediul Ambasadei poate fi efectuată doar de către cetăţenii Republicii Moldova care deţin buletin de identitate moldovenesc valabil.
Procedura de depunere a cererii de eliberare a paşaportului de către persoanele care au împlinit 18 ani, prevede următoarele:
Cetăţeanul urmează să deţină buletin de identitate valabil. Pentru examinarea solicitării de perfectare a paşaportului prin intermediul Ambasadei urmează a fi prezentate:
1. Buletin de identitate valabil;
2. Paşaportul expirat sau paşaportul valabil în cazul în care se doreşte al doilea paşaport;
3. Declaraţia de pierdere, furt sau deteriorare făcută în scris de solicitant;
4. Cerere (se completează la Ambasadă);
5. 4 fotografii 35x45mm;
6. Trei fotografii color 10x15 cm identice, pe hîrtie opacă, pe fundal alb, anfas. Pe fotografie trebuie să se vadă gîtul. Faţa urmează să fie iluminată în egală măsură din toate părţile (fără umbre);
7. Certificat de naştere moldovenesc în original;
8. Certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original;
9. Certificatele de naştere moldoveneşti ale copiilor minori, în original;
10. Confirmarea achitării în R. Moldova a costului paşaportului (250 lei +20 lei).

Solicitantul urmează să achite anticipat atît taxa consulară, cît şi taxa pentru confecţionarea paşaportului de către Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (MTIC). Termenul mediu de obţinere a paşaportului prin intermediul Ambasadei este de două luni.

Procedura de depunere a cererii de eliberare a paşaportului pentru minori (până la 18 ani), prevede următoarele:
Cererea se prezintă de un reprezentant legal (părinte), deţinător al buletinului de identitate valabil.
Pentru examinarea solicitării de perfectare a paşaportului prin intermediul Ambasadei urmează a fi prezentate:
1. Buletinul de identitate al reprezentantului legal;
2. Cerere (se completează la Ambasadă);
3. Certificatul de naştere al minorului (certificatul italian urmează a fi transcris);
4. 4 fotografii 35x45 mm şi 3 fotografii 100x150 mm ale minorului, pe hîrtie opacă, pe fundal alb, anfas;
5. Certificatul medical cu grupa sangvină a minorului, tradusă (doar la prima documentare);
6. Certificatul moldovenesc de căsătorie/divorţ al părinților (certificatele străine urmează a fi transcrise);
7. Acordul autentificat notarial al unuia din părinți sau al ambilor părinţi privind eliberarea pașaportului (în cazul în care este rpezentat acordul ambilor părinţi, nu este necesară prezentarea certificatului de căsătorie/divorţ);
8. Paşaportul părintelui;
9. Paşaportul minorului, dacă este;
10. Declaraţia de pierdere, furt sau deteriorare scrisă şi semnată de părinte;
11. Documentul care atestă aflarea legală a minorului în Italia (permisul de şedere);
12. Confirmarea achitării în R. Moldova a costului paşaportului (250+20 lei).

Paşaportul se ridică personal de către părintele solicitant cu semnarea recipisei de primire. Minorii, care au împlinit 14 ani urmează să deţină buletin de identitate moldovenesc valabil. Cererile recepţionate se expediază de către Ambasadă în adresa MTIC al RM care va examina dosarul şi va perfecta paşaportul nou.